Poza do Río GrandeMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Unha poza é un pequeno depósito de auga que se forma nas fochas do terreo cando chove, tamén é unha especie de encoro pequeno e pouco fondo. Igual que o masculino pozo (do latín PUTEU), o feminino poza aplicase tamén a calquera depresión, natural ou creada polo home, que se enche de auga por efecto das chuvias ou dalgún manancial.