Levado do MuíñoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Tamén coñecido co nome de Río de Friáns, polo que fai referencia a un río. Un levado é unha corrente de auga que é conducida, parecido a unha levada só que esta é empregada para regar ou mover os muíños.