Os LavegosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O topónimo Os Lavegos sitúase a carón do río Fortóns, que dá nome a este barrio de Cedeira. Neste caso procedería do verbo lavar máis o sufixo ?ego co sentido de ter relación co verbo. Tamén se rexistra nesta mesma zona os topónimos Lavego Redondo e Os Lavegos da Periza.