Auga BrancaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Estamos ante un topónimo menor formado polo substantivo auga (do latín AQUA) e o adxectivo branca (adxectivo xermánico blank "branco, brillante", introducido no latín dende época temperá). Este topónimo atópase no barrio de Fortóns e pode que reciba o nome da Mina de Auga Branca que se atopa ao carón. As súas augas poderían ser limpas e claras.