O CanalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Canal pode ser un derivado de cana (do latín CANNA), por medio do sufixo -ALE, mais tamén pode facer referencia ao castelanismo canal, procedente do latín CANALE. A localización deste terreo fainos pensar na segunda hipótese, pois atópase no medio dun conxunto de casas chamado Viacoba, como se fora un canal que divide dúas zonas.