SubaloMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Fai referencia a un terreo situado por debaixo do valado. A preposición su- vén do latín SUB que significa por debaixo, tamén se presenta na toponimia baixo a forma so- como en Socampo (debaixo do campo). Os substantivos galegos valo e valado (do latín VALLU e VALLATU) designan o muro ou cerca que rodea unha propiedade.