O PastoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O substantivo común pasto vén do latín PASTU e unha das súas acepcións significa "terreo cuberto de herba destinado a pacer o gando" (DRAG).