Os TrasandínsMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Souto
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Este topónimo está formado pola preposición tras e o nome Sandín. Así pois, o topónimo indica que está por detrás dun sitio que se chama Sandín. Este vén do gótico e trátase dun nome de posesor Sandinus. O expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde de 1760 menciona "Tras Sandín".