O MendoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Mendo fai referencia a un nome gótico de posesor, MENENDUS, que é unha forma abreviada do nome ERMENEGILDUS. Aínda que a simple vista poida parecer imposible, foron dous nomes que antigamente facían referencia a unha mesma persoa. O Mendo é un monte veciñal situado no barrio de Os Valos.