O IgrexarioMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Igrexa, do latín vulgar ECCLESIA "asemblea, reunión de fieis", refírese á igrexa, centro de reunión dos fregueses á hora da misa. Neste caso estamos ante un derivado, Igrexario, que se sitúa nas inmediacións da igrexa e tamén abarca terreos que lle pertencen ou pertenceron a esta institución. Como curiosidade, as evolucións patrimoniais galegas comúns a partir de ECCLESIA son, con ou sen artigo, Eirexa, Eirexe, Irexe, Irexa, Grixa, Airexa, Airexe, comúns na toponimia galega.