A Ponte da SerraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Padrón
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O substantivo ponte, do latín PONTEM, está moi presente na toponimia galega. Na parroquia de Saxamonde rexístranse varias destas construccións.