O PalleiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Palleiro é un derivado de palla, do latín PALEA, mediante o sufixo -ARIU. Estes topónimos non sempre teñen significado fitonímico, senón que tamén poden dar nome a diversos tipos de cobertizos ou edificacións. De todos modos, sempre ten relación coa palla, xa sexa para almacenala ou porque se empregaba como cubrición