Muíño de TrinaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Padrón
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

A palabra muíño vén do latín tardío MOLINU (de MOLERE "moer") e indica a presenza desta construción na zona. Na parroquia de Saxamonde rexístranse numerosos Muíños.