As SalgueirasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Souto
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Salgueiro é o nome que recibe a árbore que deriva da voz latina SALIX "salgueiro" mediante o sufixo -ARIU. Deste xeito, salgueiro vén de SALICARIU e esta denominación está presente en moitos topónimos galegos. No barrio de Souto rexístrase As Salgueiras e no barrio de Os Valos o masculino Os Salgueiros. Tamén aparece en 1760 o "sitio dos Salgueiros".