Os SalgueiralesMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Souto
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O substantivo Salgueiral vén do latín SALICARIALE, e é un derivado colectivo do latín SALIX "salgueiro". No barrio de Souto rexístranse un terreos denominado Os Salgueirales, xa documentado no 1760, no expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde.