O PumarMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Padrón
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O Pumar é un derivado do substantivo pomar, que designa un "terreo ou horta plantada de árbores froiteiras, especialmente de maceiras" (dicionario da Real Academia Galega). Procede do latín POMARE, variante de POMALE. En galego aínda está vivo o significado xenérico de "horta con árbores froiteiras" e é este o significado co que aparece nos documentos medievais.