As BalaídesMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Derivado de balaídos, que á súa vez vén do latín ABELLANA máis o sufixo -ETU. A forma completa sería Abelaído, como se rexistra no concello dea Lama e no de San Xoán de Río. Balaído sería o resultado da perda do a- inicial xunto cunha harmonización vocálica, como sucede co Balaídos de Vigo. No expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde de 1760 xa aparece como Balaídes ou "Valaíde". Polo tanto, o topónimo designa un terreo con abundancia de abeleiras, a árbore das abelás.