A Rampa do PazoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

A Rampa do Pazo é un topónimo viario situado no barrio de Os Valos. Trátase, como o seu nome indica, dunha rampa que daba paso ao Pazo dende o Camiño de Albarró. Unha rampa é un "paso inclinado que salva un desnivel sen escaleiras".