A CanexaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Padrón
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

A Canexa pode ser un derivado formado a partir do latín CANNA "cana" e o pouco habitual sufixo -exa, que ten pouca presenza na toponimia. Na toponimia hai moitos nomes derivados de cana que non son fitotopónimos, senón que aluden ao concepto de "cilindro oco" de xeito metafórico, pois estas plantas poden asociarse a el de xeito claro. Moitos deles fan referencia a conducións de auga, podendo confluír con derivados de CANALE. Porén, unha canexa tamén pode ser un camiño estreito.