A PicotaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Picota semella vir de pico xunto co sufixo aumentativo -ota. Segundo Palacio a picota sería a cima dun monte, mais non parece ter que ver cos topónimos aquí estudados. No barrio de Os Valos atópase A Picota e As Picotas, en plural. No expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde de 1760 xa se menciona.