PedranchaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

No expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde de 1760 xa aparece aparece mencionado "sitio de Pedra Ancha". Polo tanto, estamos ante un topónimo transparente que se viu acurtado co paso do tempo a Pedrancha. Así pois, temos os termos pedra (do latín PETRA) e ancha.