O InxidoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Do latín EXITUM "saída", participio do verbo EXIRE "saír, ir fóra" procede o galego eixido, paralelo do castelán ejido, nomes que en orixe designaban o terreo inmediato á casa, habitualmente con horta, viña e árbores froiteiras. Na parroquia de Saxamonde rexístrase a variante inxido, resultado da alteración do ditongo decrecente -ei-. No barrio de Os Valos rexistrase O Inxido Grande e O Inxido Pequeno.