A Devesa de JoaquínMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O topónimo A Devesa procede do latín serodio *(TERRA) DEFENSA "terra coutada", "terra ou territorio cercado", e sinala antigas devesas ou grandes fincas pechadas que podían ser as devesas do rei e eran empregadas para a produción de madeira. Noutras ocasións o topónimo A Devesa ten menos pretensións e sinala áreas coutadas máis pequenas, propiedade de particulares. Correspondendo a este último, no barrio de Os Valos atópase A Devesa de Joaquín.