Os CupiñosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Souto
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O dicionario de Marcial Valladares (1884) recolle a acepción de cupo en referencia ás partes dunha herdanza que se asignan os herdeiros. Polo tanto, estamos ante un diminutivo que no expediente de comprobación de bens da parroquia de Saxamonde (1760) aparece en singular. Por este terreo pasa o Camiño dos Cupiños.