O CachardoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Os Valos
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

O máis probables é que este topónimo procede de cachar, que á súa vez ten a orixe no latín vulgar *CASCULARE ("romper"), no sentido de cavar e despois queimar unha superficie do monte para sementar.