As BarrentasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Casal do Monte
DA PARROQUIA DE
Saxamonde

Barrenta como topónimo é o feminino de barrento, un derivado de barro. O dicionario da Real Academia Galega define estes termos como "terreos que teñen barro ou nos que se forma barro". A palabra barro é de orixe prerromana e en Galicia conta cos significados de "arxila" ou "lama, bulleiro", e mediante sufixos conforma unha familia léxica moi ampla.