A ReborainaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Santo Paio de Abaixo
DA PARROQUIA DE
Reboreda

É un topónimo singular pois é de creación culta, non popular. A súa orixe está vencellada á novela de Ramón Otero Pedrayo, O señorito da Reboraina, centrada na vida do veciño e fidago de Reboreda, Xoán Manuel Pereira. Reboraina é, simplemente, unha alteración de Reboreda coa que o autor quixo xogar.