As CoutadasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O substantivo coutada é o participio do verbo coutar, creado a partir de couto. Un couto é un territorio afectado por determinados dereitos de propiedade ou xurisdición. Polo tanto, As Coutadas do barrio de Rande pode facer referencia unha parcela do monte que foi privatizada que adoita lindar co monte comunal. Tamén se recollen en Rande os nomes de As Coutadas de Arriba, As Coutadas de Abaixo e As Coutadas do Cascarexo.