A Cava da VellaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Cava da Vella é un nome composto polo substantivo cava e o substantivo vella. Cava é un substantivo derivado do verbo CAVARE "cavar", á súa vez derivado do adxectivo CAVUS "oco". Vella, pola súa parte, deriva do latín VETULA e fai referencia a unha persoa de idade avanzada. Na parroquia de Cedeira hai dous terreos con este nome, un no barrio de Aldea e outro no barrio de A Formiga.