Barriga de CanMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

É un microtopónimo formado polo substantivo barriga e o substantivo can. Este nome pode estar relacionado coa forma redondeada, como se fora unha barriga, que ten o terreo. Barriga vén do occitano barrique e can vén do latín CANE.