Fonte da Fenteira



MICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Santo Paio de Abaixo
DA PARROQUIA DE
Reboreda

A Fenteira é un lugar onde abundan os fentos. Algunhas propiedades situadas neste lugar pagaban foro ao mosteiro ourensán de Melón.