As PegasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

O máis seguro é que este topónimo faga referencia ao paxaro de igual nome, pega (do latín PICAM). A partir deste nome tamén se usou como alcume e que, nalgúns casos, derivou nun topónimo (O Pego, A Pega).