As CerdeirasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

O substantivo cereixa refírese ao froito da cerdeira, de forma arredondada, con carabuña, aproximadamente de dous centímetros de diámetro e de cor vermella, que está unido á árbore por un rabo delgado e longo. No barrio da Igrexa dispoñemos do lexema con morfema plural As Cerdeiras que aluden ao conxunto de parcelas situadas fronte As Longas separadas polo Camiño do Campiño. Este topónimo aparecede referenciado xa no Catastro de Ensenada de 1756 en plural "As Cerdeiras".