A PozaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Pozo (do latín PUTEUM) ou en feminino poza, designa un lugar cóncavo cheo de auga. Son moitos os lugares na parroquia de Cabeiro que teñen o substantivo pozo, poza como lexema principal e/ou parte do topónimo: Mina da Poza da Agra, Poza de San Domingos, Poza da Carreira Grande, A Poza da Melixiosa, Poza dos Cambeiros, A Poza do Loguiño, Pozo de Arriba, Poza do Ollomol e Os Pociños.