A XeralMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

É un topónimo de creación recente. Refírese ao paso da estrada nacional 555 que atravesa a parroquia de Cabeiro.