O RabeloMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Na parroquia de Cabeiro atopamos O Rabelo xa rexistrado dende 1756 no Catastro de Ensenada. Con este topónimo, formado polo substantivo rabo e o sufixo ?elo (por tanto, "un rabo pequeno"), desígnase un terreo ou propiedade que ten esta forma.