A MillaradaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Téndese a pensar que este topónimo garda relación coa palabra millo e que se pode referir a un terrero con abundancia deste cereal. En realidade a orixe é un substantivo da familia de miliario e de milla (do latín MILLIA, do numeral MILLE). Daría a forma *MILLIATORIUM. Polo tanto, refírese a unha terra medida. Na parroquia de Vilar de Infesta, Millarada correspóndese cun dos seus barrios pese a que no Catastro de Ensenada (1756) só se alude a ela coma un lugar.