As LaxesMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

De orixe probablemente céltica, incorporouse ao latín como LAGENA. O dicionario da Real Academia Galega recolle laxe como "peza de pedra de cara superior alisada e de pouco grosor con relación á súa superficie". É un topónimo de uso frecuente na toponimia de Galiza. No Barrio da Igrexa atopamos o derivado plural: As Laxes que se localiza á esquerda do Camiño dos Covelos fronte As Leiras. En Redondela, ademais, derivou nun apelido con forte presenza onomástica na comarca.