O HerbeiralMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Os substantivos herbeiro ou herbeiral aluden á unha cantidade elevada de produción de herba dun, ou varios, terreos. Son dous os topónimos que se achan na parroquia de Cabeiro: O Herbeiral localizado fronte o terreo do Aceiteiro. E, cualificado por un nome, os Herbeiros de San Domingos enriba das Costiñas. O sufixo -al ten valor acumulativo, de abundancia. Co cal, o topónimo dinos que este é un lugar de abundantes herbas.