CadelánsMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

No Catastro de Ensenada de 1756 aparece recollido como "Cadeláns" e "Cadelanes". É posible que na orixe fora Caldeláns, coma un xentilicio dos naturais de Caldelas de Tui. En todo caso é un topónimo escuro que ofrece dúbidas sobre o seu significado e orixe.