O SeixoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

O substantivo seixo refírese a unha "pedra dura de pequeno tamaño que a erosión a converteu en lisa e arredondada". A palabra procede do latín SAXUM ("pedra de gran dureza"). Na parroquia de Vilar de Infesta pódese coñecer O Seixo, documentado con morfema plural "Os Seixos" no Catastro de Ensenada de 1756.