O RegoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

Rego é un substantivo que proven do celta *reku "gabia" e que seguramente conflúa cos derivados do verbo latino RIGARE "regar". Refírese a un pequeno curso de auga ou a canle que distribúe a auga polos prados.