A CentieiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

É un nome que deriva de centeo, máis concretamente dunha forma latina CENTENARIA que tamén ten presenza no país veciño, Portugal. Este cereal tivo moita importancia na economía e alimentación tradicionais de Galicia; adoitaba ser un dos produtos agrícolas con que se pagaban rendas e foros. Na parroquia de Chapela atoamos A Centieira, As Centieiras e As Centieiras do Bacelo. No Catastro da Ensenada xa se rexistra o nome como "Senttieyra", representando o seseo que caracteriza esta zona do territorio galego.