O PeiraoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

O substantivo peirao provén do latín PETRATO e é un derivado de pedra. Aparece definido polo dicionario da Real Academia Galega como "construción na marxe dun río ou do mar, que polo xeral forma parte dun porto e que se utiliza principalmente para facilitar o embarque e desembarque de persoas e mercancías e para abrigo das embarcacións". Rexístranse os nomes O Peirao, O Peirao da Praíña (diminutivo de praia, do latín tardío PLAGIA) e Peirao da Rampla.