A DársenaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

Dársena é un substantivo común procedente do árabe e definido polo dicionario da Real Academia Galega (DRAG) como a "parte máis abrigada dun porto ou baía, limitada pola mesma costa, por diques ou por ambos, onde se aparellan e reparan as embarcacións" ou "cada unha das divisións que se fan nos portos artificiais para crear diferentes peiraos nos que poida prepararse, cargar e descargar mercancías un maior número de embarcacións".