A CeboleiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

O substantivo cebola procede do latín CEPULLA, diminutivo de CEPA "vid". Este nome aplícase á cebola común cultivada e tamén a outras especies bravas das liliáceas. Neste caso temos o microtopónimo A Ceboleira, que é un derivado en -eira (do latín -ARIA), con sentido de abundancia.