As HortiñasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Laredo
DA PARROQUIA DE
Chapela

Unha horta fai referencia a un terreo cerca da casa onde se cultivan legumes, verduras e hortalizas e, nalgúns casos, árbores froiteiras. O masculino horto procede do latín HORTU "xardín", e o feminino horta (do latín HORTA) constitúe un aumentativo-colectivo, que é común aos romances hispánicos e a lingua de occidente. A forma en feminino é moito máis habitual na toponimia que o masculino horto.