A MinadaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Coto
DA PARROQUIA DE
Cesantes

Unha mina é unha escavación subterránea destinada á captación de auga para abastecemento das casas. A orixe da palabra é controvertida, xa que para algúns autores pode estar no latín MINAM e para outros no céltico MEIN "mina, mineral", que chegaría á península a través do francés MINE. A forma derivada Minada pode proceder dun participio verbal latino MINATA "minada", empregado como segunda parte dunha forma composta: TERRA MINATA.