A FonteMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Coto
DA PARROQUIA DE
Cesantes

A palabra fonte provén do latín fonte 'fonte, nacente de auga'. En todas as nosas parroquias as numerosas fontes que existen teñen cadanseu nome propio que identifica o lugar en que se atopa ou unha referencia a algunha das súas características, así como apelativos ou nomes de persoas que se poñen en relación con ela. Pode aparecer como palabra única ou en composición con outros nomes ou adxectivos: A Fonte da Agra, A Fonte da Melixosa e Fonte do Galo (en Cabeiro); Fonte das Paridas, Fonte da Bandeira, Fonte do Cocho, Fontela (en Cedeira); Fonte da Faxina, Fonte do Outeiro, Fonte da Lameira (en Quintela); Fonte do Abade, Fonte da Fenteira, Fonte da Costa (en Reboreda) etc.

En Cesantes recollemos as fontes seguintes, distribuídas por barrios:

Barrio do Coto:

Fonte do Coto

Fonte Virtú

Fonte de Ribas

Barrio do Carballiño:

Fonte do Pazo

Fonte da Porta Levada

Fonte de Novás

Barrio de Outeiro das Penas:

Fonte da Carballa da Auga

Fonte do Frade

Fonte de Neira

Fonte do Lago Vello

Fonte da Coviña

Fonte do Castiñeiro

Fonte da Monteira

Barrio de San Pedro:

Fonte do Tanque

Fonte do Picho

Lindando coa parroquia de Cesantes, pertencente a Ventosela temos a Fonte Cova, e, pertencente ao Viso a Fonte dos Tres Abades.