O EmpalmeMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Coto
DA PARROQUIA DE
Cesantes

Este lugar está situado na confluencia da N-550 coa estrada do Viso. É unha creación moderna, procedente do verbo empalmar, que en latín se dicía PALMARE "unir". Este topónimo aplícase normalmente ao lugar de unión de dúas vías de comunicación.